Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Logo

  Kadra

  mgr Halina Toboła - dyrektor szkoły, język polski, pedagog szkolny

  mgr Magdalena Migdał - edukacja wczesnoszkolna w klasie III, przedszkole

  mgr Monika Dudek - edukacja wczesnoszkolna w klasie I

  mgr Jadwiga Cabała - edukacja wczesnoszkolna w klasie II, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, korekcyjno-kompensacyjne

  mgr Bogumiła Zielonka - przedszkole

  mgr Urszula Łośko - przedszkole

  mgr Monika Pawlik - oddział przedszkolny, logopedia

  mgr Kamila Macheta - j.polski

  mgr Waldemar Chrobak - historia

  mgr Irena Flakowicz - WOS, WDŻ

  mgr Maria Ojczyk - muzyka, plastyka, świetlica, biblioteka

  mgr Dorota Cholewa - język angielski

  mgr Jacek Łośko - matematyka, informatyka

  mgr Łukasz Steć - wychowanie fizyczne, technika

  mgr Rafał Cisowski - religia

  mgr Marta Obrzud - religia

  mgr Agnieszka Mazgaj - język niemiecki

  mgr Małgorzata Chryk - geografia

  mgr Marta Gniewek - biologia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

  mgr Aneta Kaczor - chemia, edukacja dla bezpieczeństwa

  mgr Artur Krupski - fizyka

  mgr Grażyna Biernat - matematyka

  Piotr Bączek - pedagog specjalny, nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

  © 2017 Szkoła podstawowa w Gwoźdzcu. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Free Joomla! templates by Engine Templates