Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Logo

  Sprawozdanie z realizacji

   Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

  Całkowity koszt programu 3.750,00. Liczba zakupionych książek 84 w tym lektur 18.

  Zakupy książek były konsultowane z uczniami, nauczycielami i rodzicami ,uwzględniono potrzeby młodszych czytelników–  zakupiono książki z kolorową szata graficzną i nowości wydawnicze na rynku czytelniczym.

  Organizacja pracy biblioteki została dostosowana do potrzeb uczniów-uczniowie mają możliwość wypożyczenia książek na przerwach, przed lekcjami i po lekcjach oraz  na wakacje i ferie zimowe.

  Podziękowanie
  dla
  Gminnej Biblioteki Publicznej

  w Zakliczynie

  za współpracę w zakresie

  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

  Gwoździec 17.06.2017 r.

  Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć w ramach  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa-  Priorytet  3 w Zespole Szkoły Podstawowej i  Przedszkola w Gwoźdźcu


  CAŁKOWITY KOSZT PROGRAMU: 3750zł
  Wkład własny : 750zł.
  Liczba zakupionych książek :282 , w tym lektur      (60%)


  Pierwszym z działań, które zostało wykonane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 było sporządzenie harmonogramu działań, przydzielenie odpowiednich osób oraz podanie terminów  wykonania poszczególnych zadań. Harmonogram ten został włączony  do Planu Pracy Szkoły.

  Harmonogram działań

  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

  „Książki Do Biblioteki Szkolnej”

   

  1. Zorganizowanie na sali gimnastycznej i w bibliotece szkolnej wystawy książek zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
  2. Założenie zakładki na internetowej stronie Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Gwoźdzcu, na której będą umieszczane informacje
  3. Współpraca z gminną biblioteką publiczną w Zakliczynie
  4. Zakup nowości wydawniczych w celu wzbogacenie zasobów biblioteki szkolnej o pozycje zgodne z zainteresowaniem uczniów oraz lektury do klasy VII i VIII
  5. Realizacja projektów edukacyjnych i innych działań biblioteki szkolnej Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
  6. Podsumowanie działań
  7. Sporządzenie sprawozdania z działań realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
  8. Opublikowanie sprawozdania na stronie internetowej

  © 2017 Szkoła podstawowa w Gwoźdzcu. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Free Joomla! templates by Engine Templates