aa

  Klasa 7 - Biologia – 23.06 - 24.06.2020. W skrzynce mailowej znajdziesz temat lekcji z biologii, oraz link do ankiety, którą należy uzupełnić.

  Klasa VII         tydzień 15-19.06

                                               Lesson                                   15.06/19.06

  Topic:  Postcard from holiday.

  Przeanalizować, jak się pisze pocztówkę z wakacji.  (Przykład wyślę  Messengerem)

  Proszę o wysłuchanie podanego na grupie klasowej repertuaru muzycznego.

  KL.VII
  Piątek 19-06
  Temat : Przemiany gospodarcze w Polsce ,oraz dorobek kulturalny i naukowy
  dwudziestolecia międzywojennego.
  1. Skutki rozbiorów.
  2. Reformy rządu Władysława Grabskiego .
  3. Wielki kryzys gospodarczy.

  Proszę wysłuchać  repertuar muzyczny podany na grupie klasowej.

  Utrwalamy słowniczek plastyczny.

  Klasa VII         tydzień 8-10.06

   

  W ramach dokończenia tematu czasu Present Perfect musicie wiedzieć, że ten czas charakteryzują takie określniki:
  ever - kiedykolwiek  (Have you ever been to France? - Czy kiedykolwiek byłeś we Francji?)
  never - nigdy (I have never flown in a plane. - Nigdy nie leciałem samolotem)
  already - już (występuje w zd. oznajmujących , np: She has already eaten breakfast. - Ona już zjadła śniadanie.)

  © 2017 Szkoła podstawowa w Gwoźdzcu. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Free Joomla! templates by Engine Templates