aa

  Klasa 5 - Biologia 24.06.2020. W skrzynce mailowej znajdziesz temat lekcji z biologii, oraz link do ankiety, którą należy uzupełnić.

  Klasa V

                                            Lesson                                   15.06/19.06

  Topic: Summer vocabulary.

  Karta ze zbiorem słówek zostanie przesłana przez Messenger.

  Proszę o wysłuchanie podanego na grupie klasowej repertuaru muzycznego.

  Matematyka kl. V 15.06.20 r.
  Temat: Kąty wierzchołkowe i przyległe, skala – powtórzenie.
  Drogi Uczniu
  Przypomnij sobie:
  - informacje o kątach przyległych i wierzchołkowych,
  -ile wynosi suma miar kątów w trójkącie,

  geografia klasa V - zadanie domowe 02.06.


  Temat: Systematyzujemy wiadomości dotyczące stref krajobrazowych.
  Proszę wykonać quiz dotyczący stref krajobrazowych.
  Link do quizu

  Proszę wysłuchać  repertuar muzyczny podany na grupie klasowej.

  Utrwalamy słowniczek plastyczny.

  Klasa V

  tydzień 8-10.06

                                            Lesson                                   8.06

  Topic: Are you busy next Thursday?

  Making arrangements - umawianie spotkań
  Are you busy next Thursday? - Czy jesteś zajęty w następny czwartek?

  © 2017 Szkoła podstawowa w Gwoźdzcu. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Free Joomla! templates by Engine Templates