aa

  Zadania dodatkowe - edukacja informatyczna kl. III
      23.06.
  Kl. 3 

      W poznanych programach narysuj i krótko opisz swoje wakacyjne marzenia. 

  Uwzględnij w zadaniu tatę z okazji jego święta - 23 czerwca. 
  Możesz dodać ozdobną ramkę. Jeśli chcesz, zadanie prześlij.
  Gratuluję sukcesów informatycznych w tym roku szkolnym i życzę udanych wakacji!

  Praca domowa dla chętnych uczniów - edukacja informatyczna kl. III

  Kl. 3 

  Powtórka wiadomości na koniec roku szkolnego.

  Odpowiedz na pytania i przećwicz na komputerze podane umiejętności:
  1.Czy umiem wyśrodkować, podkreślić, pogrubić napisany tekst, wyrównywać go do prawej lub lewej strony oraz zmienić jego kolor
  i czcionkę w programie: „Word”?
  2. Czy umiem rysować w programie: „Paint” i wstawiać Cliparty?
  3. Czy umiem wykonywać obliczenia w komputerowym narzędziu: „Kalkulator”?

  Tydzień  8-10.06

  Lesson

  Topic: Unit review.

  Utrwalamy materiał poznany w rozdziale 6.
  W podr. str. 70 zad. 2 - uzupełniamy zdania pod obrazkami 1-6 właściwymi wyrażeniami z ramek.
  W zad. 3 próbujemy samodzielnie rozszyfrować zdania. (I'm taking photos./I'm hiking./I'm flying a kite.)
  W zad. 4 nazywamy miejsca wskazane na obrazkach - w ramkach są podane słowa do wyboru.

  Zadanie:

      W poznanych programach narysuj i krótko opisz swoje dziecięce marzenia z okazji Waszego święta - Dnia Dziecka (1 czerwca).
  Możesz wstawić ozdobną ramkę.
  Wykonane prace możesz wysłać do nauczyciela, jak dotychczas.
      Z tej okazji życzę swoim uczniom dużo zdrowia i uśmiechu, samych szóstek i prawdziwych przyjaciół !!!
          Pani Monika

  Praca domowa dla chętnych uczniów - edukacja informatyczna kl. III

  W poznanych programach narysuj i krótko opisz, w jaki sposób lubisz spędzać wolny czas. Możesz wstawić ozdobną ramkę.

  Wykonane prace możesz wysłać do nauczyciela, jak dotychczas, ponieważ ze względów bezpieczeństwa nie ma zajęć komputerowych
  w szkole.

  Tydzień 25-29.05

  Lesson

  Topic: She's building a sandcastle.

  W podręczniku na str. 66/2 czytamy zdania i odnajdujemy osobę, o którą chodzi w historyjce.
  calling - dzwonić do
  What are you doing? - Co ty robisz?
  I'm... - ja ... (podstawiamy wybrany czasownik)

  Termin wykonania : od 18.05. do 25.05 włącznie
  (z możliwością przeniesienia niektórych zadań na kolejny tydzień, który będzie zawierał programowo mniej treści - głównie lektury i sprawdzian końcoworoczny).
  Temat tygodnia: Podróże po lądach, wodach i w przestworzach.
    Pon. - 18.05. 
  Temat dnia: Organizacja transportu.

  © 2017 Szkoła podstawowa w Gwoźdzcu. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Free Joomla! templates by Engine Templates